20 octubre 2022


 
      Seguimos avanzando no proxecto: Maxia ou ciencia .


        Despois da  situación de aprendizaxe, na tarefa 0 , traballamos  :

  * O  plan de equipo  * A metacognición inicial 

 
  * Os fios conductores do proxecto      

  *  Asi como unha rutina de pensamento , na que lembramos o que vimos na situación de aprendizaxe.               Reflexamos  así,  a  TAREFA 0


Seguiremos informando .